Over ZeldzaamLEKKER

Vee dat werkt!

Vroeger was vee een vertrouwd beeld in ons landschap. Door de seizoenen heen vervulden ze een belangrijke rol in ons dagelijks leven en hebben daarmee bijgedragen aan onze cultuur. Voor deze functies werden rassen gebruikt die aangepast waren aan het Nederlandse klimaat en zijn zo vergroeid met ons (cultuur)landschap.

 

Onze authentieke rassen zijn daarom van essentieel belang voor het behoud van de genetische diversiteit onder ons vee en als levend erfgoed waardevol voor ons (cultuur)lanschap. Door onze oer-Hollandse erfdieren opnieuw een functie te geven in onze maatschappij, verdienen ze bestaansrecht. De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) wil daarom vermarkting van zeldzame rassen stimuleren en bevorderen door het introduceren van een nieuw merk: ZeldzaamLEKKER.

 

Waarde(n) van ZeldzaamLEKKER

Het doel van ZeldzaamLEKKER is de producten en de unieke eigenschappen van oorspronkelijke rassen op een positieve manier bij een breed publiek bekend maken. ZeldzaamLEKKER zorgt met deze website voor een podium waar zeldzame rassen en hun producten hun verhaal kwijt kunnen én tegelijkertijd makkelijker vindbaar zijn. Dit podium ligt ook in het motto van ZeldzaamLEKKER besloten: oer-Hollandse erfdieren op hun best.

 

Bijkomend voordeel is dat zo ook maatschappelijk draagvlak voor biodiversiteit en cultureel erfgoed wordt vergroot, twee kernwaarden van de SZH. Voorwaarden voor ZeldzaamLEKKER producten zorgen voor hun onderscheidende karakter: raszuivere dieren, transparante verhalen, traceerbare herkomst en herkenbare producten.

 

Functies

ZeldzaamLEKKER producten staan gelijk aan de functies die zeldzame erfdierrassen bekleden. Niet alleen functies zoals het bijzondere vlees, maar ook functies zoals landschapsontwikkeling worden belicht. Functies waar ze goed in zijn en waar ze zich goed bij voelen. Dat zijn oer-Hollandse erfdieren op hun best. Het is vee dat werkt!